PRIVACY EN VOORWAARDEN

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD
De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud garanderen. Volgens wettelijke bepalingen zijn wij verder verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. Houd er in dit verband rekening mee dat we niet verplicht zijn om de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetgeving te verwijderen of te blokkeren, blijven hierdoor onverlet volgens §§ 8 tot 10 van de Telemedia Act (TMG).

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina’s van derden) ligt uitsluitend bij de exploitanten van de gelinkte pagina’s. Op het moment van koppelen waren er voor ons geen overtredingen zichtbaar. Als er een wettelijke inbreuk bij ons bekend wordt, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHTEN
Onze webpagina’s en hun inhoud zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet, vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onderworpen zijn aan auteursrechtelijke bescherming op onze webpagina’s de voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik. Het materiaal van deze pagina’s is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik kan in strijd zijn met auteursrechtwetten.

GEGEVENSBESCHERMING
Hieronder informeren wij u graag over ons privacybeleid. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. We houden ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor Duitsland. U kunt deze verklaring op elk moment op onze website opvragen.

We wijzen er nadrukkelijk op dat de overdracht van gegevens op internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken heeft en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens van onze opdruk voor commerciële advertenties is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij we vooraf onze schriftelijke toestemming hadden gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

Persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op onze pagina’s worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover een contractuele relatie tussen u en ons tot stand komt, ontworpen of aangepast in de inhoud, of u een verzoek bij ons indient, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is voor deze doeleinden (voorraadgegevens). We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover nodig om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dit nodig is voor het aangegeven doel (verwerking van uw verzoek of uitvoering van een contract). In dit geval wordt rekening gehouden met fiscale en commerciële bewaartermijnen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen we informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) in individuele gevallen verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor wetshandhaving, veiligheid, uitvoering van de wettelijke taken van de constitutionele beschermingsautoriteiten of de Militaire Afscherming Service of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Bereikmeting met Matomo
Als onderdeel van Matomo’s bereikanalyse worden de volgende gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, lit. DSGVO): het type van de browser die u gebruikt en de browserversie, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, de datum en tijd van het serververzoek, het aantal bezoeken, hoe lang u op de site hebt doorgebracht en de externe links die u hebt geactiveerd. Het IP-adres van de gebruikers wordt geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen.

Matomo maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computers van gebruikers en die een analyse mogelijk maken van hoe gebruikers ons online aanbod gebruiken. In dit geval kunnen pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. De cookies hebben een bewaartermijn van één week. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt alleen opgeslagen op onze server en wordt niet doorgegeven aan derden.

Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het programma Matomo door op de onderstaande link te klikken. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, met als gevolg dat Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. Als gebruikers hun cookies verwijderen, betekent dit echter dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en daarom door de gebruikers opnieuw moet worden geactiveerd.

De logboeken met de gegevens van de gebruikers worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

Privacybeleid voor Google Maps by Go